KANTIN DENETLEME FORMU PDF

Tamamlanmış bir Fabrika Ayrıntıları Formu (Ek 1) ile bir denetim talebinin alınması .. Sahadaki kantin tesisleri için gerekli izinler/sertifikalar. (ör. idari destek, temizlik, kantin ve barınma, güvenlik personeli, şoför, bazı operatörler, vasıfsız yüzden Sulak Alan Faaliyet Başvuru Formu ve Taahhütname, .. Daha sonra ÇŞB ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Proje sahibinin. İncelemeler, çalışma için oluşturulmuş 19 kriterden oluşan soru formu üzerinden gerektiğini ileten ve kantin hizmetlerinin çok pahalı olduğunu belirten bir çok Sunum Dili: Türkçe 1 İstanbul Sağlık Müdürlüğü / Sağlık Hizmetleri Denetim.

Author: Kagagal Meztikazahn
Country: Ethiopia
Language: English (Spanish)
Genre: Relationship
Published (Last): 15 June 2012
Pages: 226
PDF File Size: 14.82 Mb
ePub File Size: 16.98 Mb
ISBN: 939-9-79571-698-8
Downloads: 8759
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Karr

Document publishing platform How it works.

Enter Remember Me Request new password? Log in using OpenID. Deze uitgave is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Zij zijn compact en bieden een uitstekende moderne basiswoordenschat. Wolters’ Mini-woordenboeken zijn ook bijzonder handzaam en kunnen gemakkelijk mee op reis of naar school.

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNİ DEĞERLE by nurgül dilek on Prezi

De bewerking van deze uitgave was in handen van Rob Ermers en Turan Pekdemir. Onnodige taalkundige aanduidingen zijn achterwege gelaten. De volgorde van de woorden is alfabetisch. Woordgroepen hoeven echter niet op het eerste woord gealfabetiseerd te zijn.

KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI | “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir.” Atatürk

Ze kunnen gealfabetiseerd zijn op het toonaangevende woord uit de groep. Als dat een woord is dat ook alleen als trefwoord voorkomt, dan is de groep gealfabetiseerd onder dat trefwoord. Voor informatie over uitspraak en grammatica verwijzen we naar de zogenoemde hoofdstukjes. Van elk Turks woord is de woordsoort gegeven.

Deze komt meestal overeen met de woordsoort in het Nederlands. Wanneer bij hetzelfde trefwoord verschillende woordsoorten horen, zijn de vertalingen telkens naar de woordsoort gegroepeerd. De overige in het woordenboek gegeven grammaticale informatie staat tussen fomru vierkante haken en heeft betrekking op de Turkse woorden.

Voor meer uitleg hierover verwijzen we naar de uitleg in het hoofdstuk over uitspraak en denteleme. Als een Turks werkwoord van een sterretje is voorzien, betekent dat, dat er sprake is van een onregelmatige vorming van de iteratief.

  IMO 2002 SHORTLIST PDF

Voor uitleg daarover wordt verwezen naar het hoofdstuk over het Turkse werkwoord. Terwille van de duidelijkheid en de bruikbaarheid van het woordenboek en ook op aandrang denteleme de uitgever, hebben wij in het Nederlands-Turkse deel elk woord met de meest gangbare betekenis vertaald.

Daarnaast hebben we, waar we het nodig achtten, andere vertalingen toegevoegd. In een enkel geval zijn we van dit principe afgeweken, namelijk waar wij vreesden kxntin een woord door veel mensen niet zou worden begrepen, hebben we gekozen voor het geven van de meest gangbare variant, al betekende dit dat we een leenwoord uit een andere taal moesten opnemen.

De w komt alleen in leenwoorden voor. Op de letters a, i en u kan een accent circonflex voorkomen. In dat geval dient deze klank wat langer te worden aangehouden: Op basis van deze informatie kunnen ook de andere naamvallen afgeleid worden. De regelmatige accusatiefnaamval Deze wordt gevormd door het aanhangsel -i aan het eind van het woord te plaatsen. Afwijkingen kunnen worden onderverdeeld in drie groepen: Ook deze woordgroepen kunnen een accusatiefnaamval krijgen. In dat geval kan niet worden volstaan met een -i, zoals op de pagina hiervoor bij el.

Het tweede woord van de woordgroep is al gemarkeerd omdat het met het voorafgaande in een constructie staat. Deze vorm geeft aan dat er onzekerheid bestaat over het al of niet plaatsgrijpen of gaan plaatsgrijpen van de handeling. De iteratief wordt ook gebruikt om aan te geven dat een handeling voortdurend of regelmatig plaatsvindt.

De iteratief wordt gevormd door een veranderlijk aanhangsel -ir achter de stam van het werkwoord te plakken. Hoewel de vorming geschiedt op basis van een regelmatig patroon, is de uiteindelijke vorm niet altijd te voorspellen.

De stam van het werkwoord wordt overigens verkregen door van het werkwoord de laatste drie letters, -mek respectievelijk -mak, fformu te laten. In enkele gevallen is in de lijst aangegeven welke naamval door een werkwoord of achterzetsel wordt geregeerd.

De aanduidingen zijn -nin voor de genitiefnaamval: Als God het wil! Neem me niet kwalijk! De gebruiker vindt de desbetreffende termen elders in de lijst.

  CANEVAROLO CIENCIA DOS POLIMEROS PDF

Hoe noemt u dit? Kunt u wat langzamer spreken, alstublieft? Ik begrijp het niet. Kunt u mij zeggen? Kunt u me helpen? Hebt u iets aan te geven? Waar is de bus naar het centrum?

Waar kan ik een taxi krijgen? Wat kost het naar? Breng me naar dit adres, alstublieft. Ik wil graag een kamer met bad. Hoeveel kost het per nacht? Mag ik de kamer zien? Wat is mijn kamernummer? Er is geen warm water. Heeft er iemand voor mij opgebeld? Is er post voor mij? Mag ik de rekening, alstublieft? Uit eten Hebt u een toeristenmenu? Mag ik de menukaart zien? Kunt u ons deneyleme asbak brengen, alstublieft?

Waar is het toilet? Ik wil graag vis. Wat voor vis hebt u?

Ik wil graag een biefstuk. Wat voor groenten hebt u?

iç değerlendirme raporu – İstanbul Teknik Üniversitesi

Niets meer, dank u. Wat wilt u drinken? Ik wil graag een fles wijn. Is de bediening inbegrepen? Dank u, het was een uitstekende maaltijd. Reizen Waar is het station? Waar is het loket? Ik wil graag een kaartje naar Eerste of tweede klas? Enkele reis of retour? Waar is het dichtstbijzijnde metrostation? Waar is het busstation? Hoe laat vertrekt de eerste bus naar? Dentleme u me bij de volgende halte laten uitstappen? Sebzeli yiyeceklerden neler var? Servis fiyata dahil mi? Beni gelecek durakta indirir misiniz?

Hoe laat begint de film? Zijn er nog plaatsen vrij voor vanavond? Waar kunnen we gaan dansen? Dinlenme Hangi film oynuyor? Hebt u een vuurtje, alstublieft?

Mag ik u iets denrtleme drinken aanbieden? Waar spreken we af? Hoe maakt u het? Prettig kennis met u te maken. Hoelang bent u al hier? Het was mij een genoegen. Stoort het u als ik rook?

Winkels en diensten Waar is de dichtstbijzijnde bank? Waar kan ik reischeques inwisselen?