CONTOH QCC PDF

Qcc pdf Description Shewhart quality control charts for. Launch of a Pilot Circle. Implementation of a Company-wide QCC Program. Contoh Proposal QCC. Uploaded by Vincensius Herdani Agung Nugroho. Qouality Control Circle. Ilmu tentang bagaimana kita harus terus melakukan. FInd out our range of Quality Control Circle – QCC Untuk Leader & Operator Program melibatkan ceramah, perbincangan, contoh praktikal dan latihan.

Author: Tomuro Tojazshura
Country: Bosnia & Herzegovina
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 12 March 2014
Pages: 48
PDF File Size: 20.35 Mb
ePub File Size: 1.64 Mb
ISBN: 236-5-29445-559-4
Downloads: 9592
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dizuru

Dasar Pandang Ke Timur ini telah diumumkan oleh Y.

Mahathir Mohamad pada 8hb. Dasar ini bermakna, pihak Kerajaan akan membuat pengkajian, penelitian dan pemilihan terhadap contoh-contoh dan teladan yang terbaik daripada negara Jepun dan Korea dengan mengubahsuaikannya dengan keadaan-keadaan di Malaysia.

Menentukan Tema by banu jago on Prezi

Adalah tidak tepat jika Dasar Pandang Ke Timur ditakrif sebagai mengambil apa sahaja dari Jepun dan Korea untuk dipraktik di Malaysia dan mengenepikan teladan yang boleh dipelajari dari negara-negara Barat. Kejayaan kedua-dua negara ini boleh dijadikan contoh dan teladan kepada Malaysia dan seterusnya dipraktikkan bagi mencapai matlamat pembangunan negara dengan meninggikan prestasi pengurusan dan pembangunan sektor awam dan swasta.

Objektif utama Dasar Pandang Ke Timur ini ialah untuk meninggikan prestasi pengurusan dan pembangunan di negara ini serta mewujudkan golongan masyarakat Malaysia yang mempunyai nilai-nilai dan etika kerja yang positif untuk meninggikan kemajuan negara. Perkara-perkara yang harus ditumpukan melalui dasar ini ialah ‘kerajinan dan disiplin bekerja, kesetiaan kepada negara dan perusahaan atau perniagaan di mana pekerja bekerja, keutamaan kepada kumpulan dan tidak diri sendiri, tekanan daya pengeluaran productivity dan mutu yang tinggi qualitypeningkatan kecekapan, pengurangan perbezaan dan perpisahan antara eksekutif dan pekerja am sistem pengurusan yang menitikberatkan kejayaan jangka panjang dan tidak semata-mata peningkatan dividen atau pendapatan kakitangan dalam jangka pendek, dan lain-lain lagi yang dipercayai boleh menyumbangkan kepada kemajuan bagi negara kita’.

  ARTURO USLAR PIETRI LAS LANZAS COLORADAS PDF

Sebagai sebuah negara yang sedang membangun, nilai-nilai dan etika kerja di atas perlu diamalkan kerana ianya dapat membantu menjayakan usaha-usaha pembangunan yang dijalankan. Dasar Pandang Ke Timur ini tidak bermakna bahawa Malaysia mengurangkan hubungan dagangannya dengan rakan-rakan yang ada sekarang.

Sebaliknya Kerajaan akan terus memperluaskan lagi perdagangannya dengan mengadakan hubungan dengan rakan-rakan bukan tradisional di samping terus mengekalkan dan memajukan hubungan perdagangan yang setia selaras dengan kepentingan negara.

Contoh Qcc Presentation

Mahathir semasa Dato’ Seri Dr. Mahathir membuat lawatan ke Jepun pada 23hb. Januari, dan kenyataan bersama Y. Mahathir membuat lawatan ke Korea Selatan dari 8hb.

Ogos, telah menaruh harapan yang tinggi bahawa Dasar Pandang Ke Timur ini akan mewujudkan kerjasama yang lebih rapat di antara Malaysia dengan kedua-dua negara itu terutamanya dalam bidang ekonomi, perindustrian, latihan-latihan teknikal dan akademik, program kemajuan eksekutif, penyelidikan dan pengurusan. Selaras dengan dasar ini, Kerajaan telah menyusun strategi dan program bagi meningkatkan kecekapan, kekesanan dan penghasilan kerja yang lebih baik di kalangan pegawai dan kakitangan.

  LEY 26839 PDF

Pegawai-pegawai dan pelajar Malaysia telah dihantar ke Qcc dan Korea untuk mempelajari selok belok teknikal dan aspek pengurusan di kedua-dua negara tersebut.

Di antara program yang telah dijalankan adalah seperti berikut: Mereka akan ditempatkan di beberapa firma dan agensi Kerajaan di Jepun dan Korea. Penekanan-penekanan yang di berikan dalam program ini ialah latihan-latihan dalam bidang pengurusan Sogoshosha, Perjawatan, Q. C dan pengurusan am.

Contoh QCC – [Download PPTX Powerpoint]

Program ini juga memberi peluang kepada mereka untuk mewujudkan peluang cnotoh contacts’ dengan rakan-rakan perniagaan di sana.

Sebagai kesimpulannya, Dasar Pandang Ke Timur merupakan satu usaha baik dan positif dari pihak Kerajaan Malaysia untuk meningkatkan lagi prestasi pengurusan dan pembangunan di negara ini.

Melalui kajian yang telah dibuat oleh pihak INTAN, Dasar ini telah memberi kesan yang besar terhadap usaha-usaha di atas dan seterusnya Dasar ini dapat membantu usaha Kerajaan untuk meninggikan prestasi dan daya pengeluaran negara ini.

Di samping itu ianya boleh menjadi asas pengwujudan sebuah masyarakat yang dinamik dan progresif. Isnin 31 December