74LS386 DATASHEET PDF

Texas Instruments 74LS Logic Gates are available at Mouser Electronics. Mouser offers inventory, pricing, & datasheets for Texas Instruments 74LS Datasheet search engine for Electronic Components and Semiconductors. 74LS data sheet, alldatasheet, free, databook. 74LS parts, chips, ic. 74LSS Datasheet, 74LSS PDF, 74LSS Data sheet, 74LSS manual, 74LSS pdf, 74LSS, datenblatt, Included, No Data, *74LS*( 3).

Author: Tojajora Kigasida
Country: Belize
Language: English (Spanish)
Genre: Literature
Published (Last): 6 March 2004
Pages: 361
PDF File Size: 5.11 Mb
ePub File Size: 12.72 Mb
ISBN: 560-8-92561-720-1
Downloads: 84316
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tojam

Stock/Availability for: 74LS387

Metodo hau zenbaki handiekin erabiltzen denean okertzeko aukerak handiagotzen direnez, honako metodoa erabil dezakezu: Positiboa izatea nahi dugunean, kode bitar puruari 74os386 bat gehitu behar zaio ezkerraldetik eta negatiboa izatea nahi dugunean positiboaren C2-a egin behar da.

Beste alde batetik, MSB-a 1 denean kode bitarra negatiboa izango da eta aurrekoarekin gertatzen den bezala, ez da kontuan hartuko zenbakiaren balioa kalkulatzeko. Ate honen irteera 1 izango da, sarrera guztiak 1 direnean. Kode honen zailtasuna zenbakiekin egin behar diren kalkuluetan dago. MSB-a 0 edo 1 izan daiteke. Sistema konbinazional guztiak Karnaugh-en metodoa erabiliz sinplifika daiteke. Ateak ariketa logikoak egiten dituzten zirkuituak dira eta diseinatutako bit mailako sistema konbinazionala egiteko bi mota daude: Kode honekin edozein seinurik gabeko zenbakiak irudikatu ahal dira, zerotik hasita infinituraino.

Booleren aljebraren ekuazioa sinplifikatzeko, hurrengo datasheft erabiltzen dira. Zenbakien balorea kalkulatzeko oso sistema arrunta erabiltzen da: Egi taula datzsheet, taularen goiko ezkerraldean zirkuituaren sarrerak kokatu behar dira eta taularen goiko eskuinaldean kalkulatu behar diren irteerak.

  BARRY POSEN THE SECURITY DILEMMA AND ETHNIC CONFLICT PDF

Data Sheets – Sistemas Digitais

Erabiltzen duten informazioa bi motatakoa izan daiteke:. Beste kodeetan ez bezala, BCD kodean zenbakiak modu zehat batez irudikatu behar dira: Digitalek, analogikoekin alderatuta, informazio adtasheet erabiltzen dute informazio iturri gisa eta horregatik erabiltzen dituzten datuak, balore zehatzak izan behar dira.

Zenbaki hauek edozein zenbaki dezimal sor dezakete. Zirkuituak familietan antolatzen dira eta familia bakoitzean beste subfamiliak existitzen dira.

Datasheet Page , pdf datasheet & application note

Ekuazioa bere osotasunena kalkulatzeko, multzoan dauden eta ez dauden sarrerak ikusi behar dira. Kode bitarreko zenbakiak ordenatuta daude eta zenbaki bakoitzak balore zehatz bat du.

Hona hemen egin ahal diren zenbakiak:. Taularekin egiten den 7ls386 bakarra, zirkuitu horretan dauden konbinazio posible guztiak adieraztea da. Egiteko orduan baldintza libreak edo egoera ezinezkoak agertzen badira 0 eta 1 ordez, X-a jarriko da irteera horretan baldintza libreak daudela irudikatzeko.

Biak BZ Adtasheet Zirkuitu bezala edo neurri eran diseinatu ahal dira.

Bata agertzen den momentuan, handik aurrera geratzen diren zenbaki guztiak aldatu. Sistema konbinazionalaren proposamenaren arabera, hobeto dagokion kode bitarra erabili behar da. Kode bitarraren C2-a kalkulatzeko hasierako zenbakia, C1 kodera pasatu behar da eta hau egin ondoren, geratutako zenbakiari 1 gehitu behar zaio.

  LIBRO PRIMERO LA GENTE BERNARDO KLIKSBERG PDF

Hona hemen, adibide bezala, kode bitar puruan datasheft bits-ekin egin ahal diren zenbakiak. Ate hauek oinarrizko ateak egiten dituzten funtzioak hobetzen dituzte booleren ekuazioa sinplifikatuta dagoenean. Ikusketak Irakurri Aldatu Aldatu iturburu kodea Ikusi historia. BCD kodean, zenbakiak 4n-ko luzeera izan behar dute, non n 4 bits-ekin egindako zenbaki multzoak dira:.

Multzo bakoitza ekuazioaren atal bat da eta ekuazioa bere osotasunean egongo da multzo guztiak adierazita dauden momentuan.

74LS Datasheet PDF –

Kode bitar hauen ezaugarri garrantzitsuena zenbaki bitarra zeroz hasten bada, zenbakia positiboa izango dela eta batez hasiz gero, zenbakia negatiboa izango dela da. Honen ondorioz BCD kodea, 10 zenbaki bitarraz osatuta dago.

Oinarrizko ateak edozein sistema implementatzeko ahalmena ematen badute ere, sistemaren zailtasuna handitzen denean oinarrizko ateen etekina txikitzen da eta beste ate batzuk erabili behar dira sisteman etekina ez galtzeko. Sistema konbinazionalakelektronikan erabiltzen diren zirkuituak dira eta haien irteera, sarreren arabera zehaztuta datwsheet da une guztietan.

C1 kodean, zenbakiak kalkulatzeko beste prozezu bat erabiltzen da. Sistema logika ezeztatuaren arauekin funtzionatuz gero, sistemaren balore altua zero izango da eta txikia bata. Balore hauei maila logiko deritzo.